Parallax Standard

“Мэдлэг” сургалтын төв

Open Project

Хийн баллоны баталгаажилтын төв

Open Project

Хийн баллон тээвэрлэх хэсэг

Open Project

Хийн агуулах, борлуулалтын хэсэг

Open Project

Өндөр даралтын шугам хоолойн угсралт

Open Project

Хүчилтөрөгч, азотын хийн үйлдвэр

Open Project

Ацетилений хийн үйлдвэр

Open Project