Хийн баллоны баталгаажилтын төв

Манай компанийн хийн баллон баталгаажуулах цех нь “Даралтад савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 6.3.7 заалтын шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд үүнд баллоны толгой тайлж угсрах, баллонд дотоод гадаад үзлэг хийж усан сорилт хийх, баллоны битүүмж шалгах, хийн баллонуудын ханын зузаан, тэлэлт, шүүрэлт, зэврэлт цаашид аюулгүй ажиллах баталгааг тогтоон акт болон сунгалтыг хийж байна.

Хийн баллонд техникийн магадлал хийх иж бүрэн тоноглолыг шинээр суурилуулсан ба уг төхөөрөмж нь усан сорилоор 400 bar хүртэл даралтаар шалгах, баллоны үзүүлэлтийг графикчлан гаргадаг ISO 9001 тохиролын гэрчилгээтэй хамгийн сүүлийн үеийн шинэ тоног төхөөрөмж юм.