“Мэдлэг” сургалтын төв

Манай хамт олон нэн тэргүүнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний аюулгүй байдал, чанар стандарт, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд анхаарал тавьдаг ба үйлдвэрлэлтийн анхны алхамаас эцсийн хэрэглэгчид очих хүртэлх үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд сахин мөрдөн ажиллаж байна.

Иймд бид даралтат хийн савтай аюулгүй ажиллах ур чадвар олгох ‘Мэдлэг’ нэртэй сургалтын төвийг тусгай зөвшөөрлийн дагуу байгуулж, өөрийн ажилтнуудаа төдийгүй харилцагч компанийн ажилтнуудыг сургаж байна”.