Ацетилений хийн үйлдвэр

Манай компани нь чанар стандартын шаардлага хангасан 4м3 эзэлхүүнтэй, 40 литр багтаамжтай ГОСТ 5948-51 стандартын баллонттой 96% цэвэршилттэй Гагнуур болон лабораторийн зориулалт бүхий Ацетилен хийг үйлдвэрлэн нийлүүлж байна.