Манай компанийг – Монгол улсын татварын хууль, тогтоомжийг шударгаар сахиж, улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулан, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгээр биелүүлсэн хэмээн сайшаан СХД Татварын хэлтэсээс талархал ирүүллээ.